INPUT TIL SKANDERBORG KOMMUNES 4 PRINCIPPER VED BORGERMØDET

Forslag stillet af Kirsten Vang Nielsen 24. februar.

Introduktion

Kirsten Vang Nielsen svarer her direkte på Skanderborg Kommunes 4 principper. (Anders Hougaard)

Princip 1. At ankomst zonerne fra parkeringspladsen og fra vandsiden Bådebro:

Fra søsiden bør der skabes bedre plads til alle slags både (rutebåde, private motor- og sejlbåde, kajakker, kanoer og solbåde). En optimal løsning bør forhandles mellem Hjejleselskabet, Silkeborg motorbådsklub og Ry Marina, de lokale roklubber, kanoudlejere mfl. Silkeborg motorbådsklub og Ry Marina vedligeholder i forvejen et stort antal bådebroer på Silkeborgsøerne til glæde for alle sejlende. Bådebroer/moler bør opføres i proportion med stedet og i stedets ånd og stil.

Troense lystbådehavn

Søbad: Området ligger på skyggesiden af Julsø, så et søbad giver ikke mening. Til gengæld mangler der toiletfaciliteter for de ankomne fra søsiden. Få inspiration fra Troense lystbådehavn (billedet), en lille havn med plads til både færge, motorbåde, sejlbåde og joller. Havnen ligger neden for Hotel Troense og med en gammel købmandshandel i nabolaget.

Tilkørsel til søsiden på land: Der er behov for bedre tilkørselsforhold til Hotel Julsø. Bedre parkeringsforhold og skiltning er også tiltrængt. Tilkørsel til Bjerget fra landevejen: Der er behov for både P1 og P2. Mange ældre og gangbesværede besøgende kan måske klare turen fra P1 til toppen, men ikke fra P2 og til toppen. Busser bør ikke holde på P1 bortset fra kortvarig af- og påstigning. En stor del af P1 bør være forbeholdt gangbesværede, og p-taksten bør her være større for de almindelige pladser, så trafikken begrænses.

Både boderne og begge hoteller fremstår slidte. Der bør tænkes i indragelse af ejerne disse bygninger med henblik på fælles renovering af Bjergområdets bygninger, så der skabes sammenhæng rent stilmæssigt.

Princip 2. At stiforløbet mellem parkeringspladsen og vandet skal moderniseres.

Det mest tiltrængte ved stisystemet er at afsætte penge til vedligeholdelse af hegnet, hvis udseende er ikonisk og meget bevaringsværdigt. Der bør i samarbejde med vejingeniører og landskabsarkitekter findes en bedre belægning, der imødekommer gangbesværede, f.eks. hårdt presset stabilgrus. Formidlings- og oplevelsesmæssigt kunne man etablere flere parallelle, tematiske stiforløb hele vejen mellem søen og P2: ” direkte til toppen: 1 km”, ”den skyggefulde: 2 km”, ”historieruten 3 km“, ”kondistien: 4 km” og så videre. På den måde formidles til et differentieret publikum. Formidlingen af Bjerget kan suppleres af en app, der viser vej, fortæller historier og formidler geologi, natur og historie.

Princip 3. At der skal være støttepunkter undervejs med plads til fordybelse og udsigter og til overnatning.

Der er behov for flere
skyggesteder og simple bænke i Himmelbjergets stil til turen opad, som på varme sommerdage kan være meget anstrengende. Der kan etableres bedre forbindelse til de øvrige koller med stier af forskellige hårdhedsgrad (særligt med tanke på dem, der har færre kræfter at gøre med). Lav nogle shelters på ugenerte steder. Der bør i den forbindelse samarbejdes med FDF, som har stor erfaring på dette område, og måske endda kan hjælpe

Princip 4. At bjergets historie og betydning skal synliggøres på stedet.

Synliggørelse starter før besøget på Himmelbjerget. Der bør udarbejdes undervisningsmateriale til folkeskoler, videoer til pensionistforeninger og Ældre Sagen, en lækker hjemmeside, og meget bedre materiale fra turistforeningerne. Når man først man er ankommet kan et interaktivt kort over området og en app med information om stedets historie og betydning for det danske demokrati være til god hjælp for de besøgende. Så kan man spare penge til et besøgscenter og i stedet bygge et moderne madpakkehus. Det eksisterende madpakkehus er nedrivningsværdigt.

Bevar i stedet for at lave om: Selv om der ikke er præcise tal på besøgende, er der estimater på op til 500.000 besøgende årligt. Det svarer til, at ca. hver 10. danske besøger Himmelbjerget hvert år. I betragtning af den lidt afsides beliggenhed og det ringe udbud af faciliteter, som toiletter, cafemuligheder, simple skygge- og solbænke, så er det et meget flot besøgstal, som det synes svært at øge yderligere. Hold derfor i stedet på de besøgende ved at bevare den nuværende stil, og brug pengene dels på blid renovering i bjergets ånd og dels på at genopvække Bjerget i den nationale bevidsthed.

Kommentarer