Velkommen

 

“…smiil ikke, fordi jeg gjør saa stort Væsen af vort stakkels lille Himmelbjerg!”, “-hvad for dig er Smaat, er stort for os” (Blicher, Himmelbjerget 1833)

Folkets Bjerg er en folkelig bevægelse for beskyttelse og videreførsel af Bjerget som sted. Folkets Bjerg er inspireret af Himmelbjergets ”folklore”, stedsånd, folkelige og politiske historie samt kunstneriske og litterære skildringer.

Navnet “Folkets Bjerg”:

Vores navn er inspireret af tidligere benævnelser af Bjerget i relation til dets folkelige historie: 

“Hilsæl Brødre, til denne Glædesfest! Ja Glædesfest – men den er alvorlig og betydningsfuld. Idet Sandserne forlystes ved freidigt Samliv, tabe vi dog ikke de høiere, folkelige Hensyn af Sigte eller af Sinde. Den dybe, mandige Alvor i vor Glæde skal luttre og hellige de underordnede Forlystelser, og anslaae en saadan Grundtone, som vil gjenlyde i sin fulde Klarhed hos de Slægter, som efter os – længe efter os – skulle samle sig paa Danmarks Folkebjerg.” (Blicher på Himmelbjerget 1841)

Med det sproglige skifte til ejefaldsformen “”Folkets Bjerg” betoner vi definerende, identitetsbærende, historiske og samtidige træk ved Himmelbjerget, som står i kontrast til Skanderborg Kommunes “myndighedsmonopoliserende” fremfærd ift. en “helhedsplan” for Bjerget i 2018.

Forening:

Den 2. december 2018 afholdt Folkets Bjerg stiftende generalforsamling. En forening blev etableret med følgende formålsbeskrivelse:

“Foreningens formål er at værne om Himmelbjerget og området omkring det som et levende levn. Foreningen arbejder for vedligeholdelse og udvikling af Himmelbjerget, som er nænsom og i overensstemmelse med bjergets natur, kultur og historie (cf. Folkets Bjergs dogmer [se nedenfor]). Foreningen skal til enhver tid holdes uden for politisk tilknytning og være en non-profit organisation.”

Præmisser:

Himmelbjerget er unikt

Himmelbjerget er folkets bjerg

Himmelbjerget forener natur, kultur og historie

Himmelbjerget er et levende levn

Himmelbjerget har en stærk identitet

Dogmer:

1) Bjergets identitet og integritet skal beskyttes og videreføres

2) Bjergområdet er differentieret og skal forblive differentieret

3) Bjerget har en stil, som skal bevares

4) Alle tiltag skal have proportionalitet

5) Naturen skal fylde og dominere

6) Turisme skal tænkes bæredygtigt